Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321
Další názvy
    Explanatory notes to geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 12-321 Panoší Újezd
Autor
   Adamová, Marie
   Dušek, Karel
   Holásek, Oldřich
   Hradecký, Petr
   Hrazdíra, Petr
   Klečák, Jiří
   Krmíček, Lukáš
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Mašek, Dalibor
   Müller, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Vorel, Tomáš
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, protected landscape area Křivoklátsko
Klíčové slovo
    1:25
    12-321
    000
    ČR
    Geologické
    List
    Mapě
    Panoší
    Újezd
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 představují odborný komentář ke znázorněné geologické stavbě podloží na listu Panoší Újezd. Kromě geologie jsou zde obsáhle zpracovány také kapitoly: Hydrogeologie, Geofyzika, Tektonika, Geochemie, Inženýrská geologie, Ložiska nerostných surovin, Geofaktory životního prostředí, Archeologie a geologicky významné lokality.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory notes to geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 12-321 Panoší Újezd
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014