Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
Další názvy
    Explanatory text to the basic geological map of CR 1:25 000 Kelč
Autor
   Bábek, Ondřej
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Čurda, Jan
   Geršl, Milan
   Gilíková, Helena
   Godány, Josef
   Havíř, Josef
   Havlín Nováková, Dana
   Krejčí, Oldřich
   Lehotský, Tomáš
   Maštera, Lubomír
   Otava, Jiří
   Poul, Ivan
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stráník, Zdeněk
   Švábenická, Lilian
   Tomanová Petrová, Pavla
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Paleozoic, Bohemian massif, Carpathian foredeep, Flysh belt, Hranice karst,
Klíčové slovo
    1:25
    25-141
    000
    ČR
    Geologické
    Kelč
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky zahrnují charakteristiku 43 geologických jednotek paleozoika až kvartéru na rozhraní Českého masivu a Západních Karpat, dále geologický vývoj oblasti a standardní kapitoly.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to the basic geological map of CR 1:25 000 Kelč
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014