Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
Další názvy
    Explanations to geological map of the Czech Republic, scale 1 : 25000, sheet 25-233 Valašská Bystřice
Autor
   Adamová, Marie
   Baroň, Ivo
   Bubík, Miroslav
   Gilíková, Helena
   Havlín Nováková, Dana
   Kašperáková, Dagmar
   Kolejka, Vladimír
   Krejčí, Oldřich
   Pecina, Vratislav
   Poul, Ivan
   Skupien, Petr
   Stráník, Zdeněk
   Švábenická, Lilian
   Vít, Jan
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Carpathian Flysch, Silesian Unit, Rača Unit, geology, stratigraphy, geophysics, tectonics, geochemistry, engineering geology, mineral resources
Klíčové slovo
    25
    25-233
    000
    Bystřice
    ČR
    Geologické
    Mapě
    Valašská
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Území listu je tvořeno slezskou a račanskou jednotkou karpatského flyše. Stratigrafická revize s pomocí biostratigrafie (foraminifery, vápnitý nanoplankton, dinocysty) dovolily litostratigrafické přeřazení některých horninových těles oproti dřívějším mapám. Tektonická troska Rysové je nově považována za křivské vrstvy, šupiny pískovcového flyše v pruhu kaumbergského souvrství u Vidče jsou řazeny k soláňskému souvrství a spodnokřídový černý flyš u osady Bražiska k rajnochovickému souvrství. Speciální kapitoly podávají přehled informací o tektonice, geofyzice, geochemii, inženýrské geologii, hydrogeologii a ložiskách nerostných surovin. Zvláštní pozornost je věnována svahovým deformacím.
Abstrakt (anglicky)
   Explanations to geological map of the Czech Republic, scale 1 : 25000, sheet 25-233 Valašská Bystřice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014