Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
Další názvy
    Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 23-223 Přibyslav
Autor
   Břízová, Eva
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kadlecová, Renata
   Kirchner, Karel
   Lhotský, Pavel
   Lysenko, Vladimír
   Pertoldová, Jaroslava
   Roštínský, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Štěpánek, Petr
   Verner, Kryštof
   Vít, Jan
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, 23-223, Přibyslav, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Klíčové slovo
    23-223
    25
    000
    ČR
    Geologické
    List
    Mapě
    Přibyslav
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 23-223 Přibyslav
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014