Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-433 Chotilsko
Další názvy
    Explanatory textu to the basic geological map 1: 25 000, scheet 12-433 Chotilsko
Autor
   Adamová, Marie
   Chlupáčová, Marta
   Holásek, Oldřich
   Hrazdíra, Petr
   Kachlík, Václav
   Král, Jan
   Ledvinková, Vlasta
   Lešner, Jeroným
   Manová, Magdalena
   Mašek, Dalibor
   Morávek, Petr
   Nekovařík, Čestmír
   Šalanský, Karel
   Waldhausrová, Jarmila
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-7075-674-4
Fyzický popis
    65 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    základní geoologický výzkum, regionální geologie, ostrovní zóna středočeského plutonu, netvořicko-neveklovský ostrov, Neoproterozoikum, kambrium, variská orogeneze geologický vývoj
Klíčové slovo
    12-433
    25
    000
    Chotilsko
    České
    Geologické
    Mapě
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vystlující text ke geologické mapě 1: 25 000, list 12-443 Chotilsko, popisuje geologické poměry listu mapy.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to the basic geological map 1:25 000, sheet 12-443 Chotilsko, describes the geological setting of the map sheet.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012