Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
Další názvy
    Explanatory text of geological map of Czech republic on scale 1: 25 000, 03-413
Autor
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Drábková, Jana
   Dvořák, Igor
   Havlíček, Pavel
   Hrazdíra, Petr
   Kondrová, Lucie
   Krupička, Jiří
   Kycl, Petr
   Malec, Jan
   Prouza, Vladimír
   Rambousek, Petr
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Řídkošil, Tomáš
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Šimůnek, Zbyněk
   Zajíc, Jaroslav
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map Carboniferous, tectonic, sediments, volcanic rocks, geophysics, geochemistry, applied geology, hydrogeology, geosites
Klíčové slovo
    1:25
    03-413
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Republiky
    Semily
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   geologická mapa zobrazuje severní část podkrkonošské pánve, vulkanosedimentární sled hornin se stratigraficky významnými obzory, tektonické poruchy, v textu jsou zohledněny geofyzikální anomálie, inženýrskogeologické rajony, geologicky významné lokality, geochemie základních horninových typů a hydrogeologie celého území
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text of geological map of Czech republic on scale 1: 25 000, 03-413
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014