Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží with Explanatory Booklet.
Autor
   Adamová, Marie
   Burda, Jiří
   Dušek, Karel
   Fediuk, Ferry
   Kořán, václav
   Manová, Magdalena
   Nekovařík, Čestmír
   Nývlt, Daniel
   Opletal, Mojmír
   Prouza, Vladimír
   Rambousek, Petr
   Šalanský, Karel
   Valečka, Jaroslav
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-7075-640-3
Fyzický popis
    57 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami
Výraz tezauru
    geological map, 02 - 242, Dolní Podluží, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Klíčové slovo
    1:25
    02
    000
    242
    České
    Dolní
    Geologické
    Mapě
    Podluží
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží with Explanatory Booklet.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014