Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné
Další názvy
    Explanation to basic geological map of the Czech Republic 1:25000, sheet 24-111 Sněžné
Autor
   Melichar, Rostislav
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-7075-720-8
Fyzický popis
    58 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám
Výraz tezauru
    geological map
    Svratka crystalline unit
Klíčové slovo
    1:25000
    24-111
    České
    Geologické
    List
    Mapě
    Republiky
    Sněžné
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky pokrývají základní gelogické rysy území, jako jsou litologie, geofyzika, tektonika, geochemie, hydrogeologie, inženýrská geologie, nerostné suroviny a geofaktory životního prostředí. Součástí knihy je i vlastní geologická mapa.
Abstrakt (anglicky)
   The explanation covers main geological features of the area such as lithology, geophysics, tectonics, geochemistry, hydrogeology, geotechnics, economic geology and environmental aspects. It includes sheet of the geological map.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012