Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
Další názvy
    Explanatories for the geological maps of the Czech Republic in the scale 1:25.000 34-224 Strážnice and 34-242 Mlýnky
Autor
   Adámek, Josef
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Bubík, Miroslav
   Čtyroká , Jiřina
   Havlíček, Pavel
   Havlín Nováková, Dana
   Macek, Jan
   Nekovařík, Čestmír
   Neudert, Oldřich
   Novák, Zdeněk
   Skácelová, Zuzana
   Stráník, Zdeněk
   Šikula, Jan
   Švábenická, Lilian
   Tomanová Petrová, Pavla
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-7075-684-3
Fyzický popis
    57 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000
Výraz tezauru
    Geology, Paleogene, Neogene, Quaternary, Paleontology, litology, lithostratigraphy,tectonics
Klíčové slovo
    1:25000
    34-224
    34-242
    České
    Geologické
    Mapě
    Mlýnky
    Republiky
    Strážnice
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vysvětlující text k Základním geologickým mapám 1:25000 Strážnice a Mlýnky popisuje geologickou a strukturní stavbu území (geologie, geofyzika, inženýrská geologie, ložisková geologie, hydrogeologie, geologicky významné lokality)
Abstrakt (anglicky)
   Explanatories for the geological maps of the Czech Republic in the scale 1:25.000 34-224 Strážnice and 34-242 Mlýnky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014