Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
Další názvy
    Explanatory notes to the geological map of Czech Republic 1 : 25 000, sheet 13-141 Nymburk
Autor
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Cháb, Jan
   Čáp, Pavel
   Čech, Stanislav
   Dušek, Karel
   Havlíček, Pavel
   Holásek, Oldřich
   Hradecká, Lenka
   Hroch, Tomáš
   Kadlecová, Renata
   Klečák, Jiří
   Kolejka, Vladimír
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Mlčoch, Bedřich
   Rejchrt, Miroslav
   Rudolský, Jiří
   Skácelová, Zuzana
   Švábenická, Lilian
   Táborský, Zdeněk
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    explanatory notes, geology, stratigraphy, tectonics, geophysics, mineral resources, ground-water sesources, geological hazards
Klíčové slovo
    13-141
    25
    000
    České
    Geologické
    List
    Mapě
    Nymburk
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vysvětlující text k Základní geologické mapě 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. Ve vysvětlivkách jsou systematicky popsána a zhodnocena dostupná data o geologii, tektonice, geofyzice a geochemii studované oblasti. Dále jsou oceněny nerostné suroviny, zdroje podzemních vod, inženýrsko-geologické poměry a dopady geologických rizik na životní prostředí. Ve vysvětlivkách jsou rovněž stručně popsány zajímavé geologické fenomény a lokality.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory notes to the geological map of Czech Republic 1 : 25 000, sheet 13-141 Nymburk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014