Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 02-222 Jiříkov 02-224 a Varnsdorf
Další názvy
    Explantion of the basic geological map Czech Republic in the scale 1 : 25 000, sheets 02-222 Jiříkov 02-224 a Varnsdorf
Autor
   Adamová, Marie
   Burda, Jiří
   Dušek, Karel
   Opletal, Mojmír
   Rambousek, Petr
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-7075-637-3
Fyzický popis
    54 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Vysvětlivky k zákl. geol. mapám ČR 1 : 25 000
Výraz tezauru
    Geological map, Lusatian granitoide complex, Neogene sediments and volcanites, Geochemistry, Tectonics, Pleistocene glacigene sediments, Pleistocene to Holocene sediments, Geophysics, Geology of the deposits, Hydrogeology, Environmental geology
Klíčové slovo
    02-222
    02-224
    25
    000
    České
    Geologické
    Jiříkov
    Mapě
    Republiky
    Varnsdorf
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Území map 1 : 25 000 Varnsdorf a Jiříkov patří k lužickému plutonu, či masívu (německy Lausitzer Granitoide Komplex)tvořenému různými typy granitoidů: starší lužický granodiorit a granodiorit typu Lipová-Rožany. K mladším granitoidům náleží granity rumburský a brtnický. Místy na granitoidech leží neogenní sedimenty s proplástky uhlí, či pronikají bazalty a fonolity. Vyvětlivky obsahují kromě geologické, také kapitoly: Geofyziky, Geochemie, Tektoniky, Hydrogeologie, Ložisek, Inženýrské geologie, Životního prostředí a Význačné lokality s fotografiemi.
Abstrakt (anglicky)
   Explantion of the basic geological map Czech Republic in the scale 1 : 25 000, sheets 02-222 Jiříkov 02-224 a Varnsdorf
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014