Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
Další názvy
    Explanatory notes of the basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000
Autor
   Adamová, Marie
   Drábková, Jana
   Holásek, Oldřich
   Hrazdíra, Petr
   Lojka, Richard
   Mašek, Dalibor
   Mlčoch, Bedřich
   Opluštil, S.
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šimůnek, Zbyněk
   Vorel, Tomáš
   Zajíc, J.
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Geology, mapping, fytopaleontology, palynology,hydrogeology, geophysics, geochemistry, raw material, environment.
Klíčové slovo
    12-143
    25
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Rakovník
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapované regionálně geologické jednotky na území listu jsou : neoproterozoikum, permokarbon, relikty sladkovodního terciéru a kvartér. Mezi komplexem vulkanicko-sedimentárních hornin neoproterozoika převládají droby, v karbonských sedimentech na území listu převažují hrubé fluviální sedimenty kladenského a týneckého souvrství. Pouze v sz. části listu v tektonicky omezené kře vychází na povrch slánské a částečně i líňské souvrství.terciérní sedimenty jsou reliktem divočícího toku, který směřoval na SZ apozději i na SSV. V sedimentech karbonu se projevuje sz.a sv. systém zlomů. Na listu se nachází poslední činný hlubinný důl na žáruvzdorné jílovce v Čechách
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory notes of the basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014