Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk
Další názvy
    Explanatory booklet of the Base Geological Map of the Czech Republic 1 : 25 000 22-343 Vimperk
Autor
   Břízová, Eva
   Čížek, David
   Havlíček, Pavel
   Havlín Nováková, Dana
   Hošek, Jan
   Kotková, Jana
   Krupička, Jiří
   Martínek, Karel
   Metelka, Václav
   Přechová, Eva
   Riedlová, Eva
   Šrámek, Josef
   Verner, Kryštof
   Vondrovic, Lukáš
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, 1 : 25000, 22-343, Vimperk, Czech Republic, geology, geophysics, geochemistry, economic geology, hydrogeology, engineering geology, environment
Klíčové slovo
    22-343
    25
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Republiky
    Vimperk
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Práce podává podrobné zhodnocení geologické situace na území mapového listu 22-343 Vimperk zejména v těchto aspektech: geologický vývoj a charakteristika jednotek, geofyzikální poměry tektonika a metamorfóza, geochemie hornin, hydrogeologie, přehled inženýrsko-geologických poměrů, výskyt nerostných surovin a ekologické apekty. Je citována obsáhlá literatura.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory booklet of the Base Geological Map of the Czech Republic 1 : 25 000 22-343 Vimperk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014