Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Další názvy
    Explanatory book to the geological map of the Czech Republic. 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Autor
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Čáp, Pavel
   Dušek, Karel
   Havlíček, Pavel
   Holásek, Oldřich
   Hradecká, Lenka
   Kadlecová, Renata
   Kolejka, Vladimír
   Krupička, Jiří
   Majer, Vladimír
   Manda, Štěpán
   Nývlt, Daniel
   Rajchl, Michal
   Rudolský, Jiří
   Stehlík, Emanuel
   Svobodová, Irena
   Šebesta, Jiří
   Táborský, Zdeněk
   Tyráček, Jaroslav
   Vodrážka, Radek
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, palaeozoic, mesozoic, quarterly, central Bohemia
Klíčové slovo
    13-131
    25
    000
    Boleslav
    Brandýs
    České
    Geologické
    Labem
    Mapě
    Republiky
    Stará
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Skalní podloží mapovaného území tvoří ordovické paleozoické mořské sedimenty, které jsou diskordantně překryty uloženinami sladkovodního cenomanu a mořského turonu. Kvartér je zastoupen pleistocénními terasami Labe a Jizery, sprašemi, sprašovými hlínami a navátými písky. Nejmladšími holocéními sedimenty jsou hlíny, jíly, písky až štěrky nivního komplexu Labe a Jizery, organické sedimenty jsou vázány na mrtvá ramena řek na povrchu nivy.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory book to the geological map of the Czech Republic. 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014