Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda
Další názvy
    Explanations to the geological map, scale 1:25.000, sheet Železná Ruda
Autor
   Adamová, Marie
   Babůrek, Jiří
   Břízová, Eva
   Hrazdíra, Petr
   Petáková, Zdeňka
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    regional geology, Bohemian Massif, Moldanubicum
Klíčové slovo
    1:25.000
    21-442
    Geologické
    List
    Mapě
    Ruda
    Vysvětlivky
    Základní
    Železná
Abstrakt (česky)
   Textové vysvětlivky obsahují zcela nové informace o geologické stavbě mapovaného území z hlediska hlavních oborů geologických věd. Podávají popis horninových typů z kvalitativního i kvantitativního hlediska, popis jejich minerálních fází a jejich chemismu, strukturně geologickou, geochemickou, geofyzikální, inženýrsko-geologickou, ložiskovou environmentální charakteristiku území.
Abstrakt (anglicky)
   Explanations to the geological map, scale 1:25.000, sheet Železná Ruda
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014