Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá
Další názvy
    Explanatory notes to the geological map 11-424 Dolní Bělá
Autor
   Holásek, Oldřich
   Hrazdíra, Petr
   Kycl, Petr
   Lojka, Richard
   Mrnková, Jana
   Petáková, Zdeňka
   Rapprich, Vladislav
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šimůnek, Zbyněk
   Waldhausrová, Jarmila
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, 11-424, Dolní Bělá, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Klíčové slovo
    11-424
    Bělá
    Dolní
    Geologické
    List
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory notes to the geological map 11-424 Dolní Bělá
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014