Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 02-214 Dolní Poustevna and 02-223 Mikulášovice with Explanatory Booklet.
Autor
   Adamová, Marie
   Burda, Jiří
   Dušek, Karel
   Kořán, Jan
   Manová, Magdalena
   Opletal, Mojmír
   Rambousek, Petr
   Skácelová, Darja
   Šalanský, Karel
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-7075-639-X
Fyzický popis
    57 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami
Výraz tezauru
    geological map, 02 - 214, Dolní Poustevna, 02 - 223, Mikulášovice, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geologic
Klíčové slovo
    02
    25
    000
    214
    223
    České
    Dolní
    Geologickým
    Listy
    Mapám
    Mikulášovice
    Poustevna
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základním
Abstrakt (česky)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny v okolí Dolní Poustevny a Mikalášovic .
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 02-214 Dolní Poustevna and 02-223 Mikulášovice with Explanatory Booklet.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014