Podrobnosti záznamu

Název
   Webová mapová služba Údaje o území
Další názvy
    Web map service Territory Data
Autor
   Binko, Richard
   Čápová, Dana
   Čoupek, Petr
   Kondrová, Lucie
   Kramolišová, Pavla
   Krejčí, Zuzana
   Kujal, Roman
   Paleček, Martin
   Pospíšil, Václav
   Sedláček, Jan
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    software
Výraz tezauru
    GIS, wms, web map service, land use planning, territorial analytical base data, mining impacts, mineral resources, landslides, geology, Czech Republic
Klíčové slovo
    Mapová
    Služba
    Údaje
    území
    Webová
Abstrakt (česky)
   webová mapová služba zobrazující územně analytické podklady (nerostné suroviny, vlivy důlní činnosti a svahové nestability) na území ČR
Abstrakt (anglicky)
   Web map service Territory Data
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014