Podrobnosti záznamu

Název
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Hydrogeologické mapy Československa 1:1 000 000
Další názvy
    Web map service for the Hydrogeological map of Czechoslovakia 1:1,000,000
Autor
   Čoupek, Petr
   Kondrová, Lucie
   Paleček, Martin
   Pospíšil, Václav
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    software
Výraz tezauru
    WMS, Web Map Service, Hydrogeological Map, Czech Republic, Czechoslovakia, OGC
Klíčové slovo
    1:1
    000
    Československa
    Hydrogeologické
    Mapová
    Mapy
    Služba
    Webová
    Zpřístupnění
Abstrakt (česky)
   WMS služba zobrazuje mapu sestavenou kolektivem autorů (O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil) s použitím výzkumných materiálů H. Daňkové. Tato anglická verze byla vydána roku 1966. Poskytuje informace o podzemních vodách, geologických charakteristikách hornin, hydrogeologických objektech a tektonice. Byla odvozena z geologické mapy 1:1000000. Mapa je touto webovou mapovou službou zpřístupněna on-line a zdarma.
Abstrakt (anglicky)
   Web map service for the Hydrogeological map of Czechoslovakia 1:1,000,000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014