Podrobnosti záznamu

Název
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy radonového indexu 1:500 000
Další názvy
    Web map service for the Radon risk map 1:500,000
Autor
   Čoupek, Petr
   Kondrová, Lucie
   Paleček, Martin
   Pospíšil, Václav
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    software
Výraz tezauru
    WMS, Web Map Service, Radon Risk, Czech Republic, OGC
Klíčové slovo
    1:500
    000
    Indexu
    Mapová
    Mapy
    Radonového
    Služba
    Webová
    Zpřístupnění
Abstrakt (česky)
   WMS služba mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 500 000. Popisuje převažující radonový index geologického podloží: 1. Nízký (mezozoické a terciérní sedimentární horniny), 2. Přechodný (kvartérní sedimentární horniny), 3. střední (metamorfované horniny a paleozoické sedimenty), 4. Vysoký (magmatické horniny, s výjimkou prevariských granitoidů - střední index), 5. Tektonické linie, 6. Hranice krajů. Mapa je touto webovou mapovou službou zpřístupněna on-line a zdarma.
Abstrakt (anglicky)
   Web map service for the Radon risk map 1:500,000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014