Podrobnosti záznamu

Název
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Radiometrické mapy 1:2 000 000
Další názvy
    Web map service for the Radiometric field map 1:2,000,000
Autor
   Čoupek, Petr
   Kondrová, Lucie
   Paleček, Martin
   Pospíšil, Václav
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    software
Výraz tezauru
    WMS, Web Map Service, Radiometric field, Czech Republic, OGC
Klíčové slovo
    1:2
    000
    Mapová
    Mapy
    Radiometrické
    Služba
    Webová
    Zpřístupnění
Abstrakt (česky)
   WMS služba zobrazuje mapu radiometrického pole byla odvozena z Radiometrické mapy České republiky 1:500 000, která byla publikována Českým geologickým ústavem v r. 1995. Údaje o dávkovém příkonu gama záření hornin jsou založeny na výsledcích regionálních a detailních leteckých měřeních terestrického záření. Ilustrují distribuci přírodních radionuklidů v horninách a nadprůměrnou radioaktivitu hornin České republiky jako celku. Mapa je touto webovou mapovou službou zpřístupněna on-line a zdarma.
Abstrakt (anglicky)
   Web map service for the Radiometric field map 1:2,000,000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014