Podrobnosti záznamu

Název
   X-ray diffraction analyses of samples from cave fills in Slovenia
Autor
   Bosák, Pavel
   Melka, Karel
   Zupan Hajna, N.
Nakladatel
    Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic
Místo vydání
    Prague
Datum vydání
    2004
Fyzický popis
    170 s.
Jazyk
    anglicky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Analyses performed by: RNDr. Karel Melka, Jiří Dobrovolný.
    Překlad názvu: Rentgenově difrakční analýzy vzorků z výplní jeskyní ve Slovinsku
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    cave fills
    Slovenia
Klíčové slovo
    Analyses
    Cave
    Diffraction
    Fills
    Samples
    Slovenia
    X-ray
Abstrakt (česky)
   Na 21 vzorcích jeskynních sedimentů z různých jeskyní na Slovensku bylo stanoveno celkem 85 rentgenově difrakčních schémat. Nejzajímavější byly vzorky 15 a 16, které obsahovaly téměř výhradně smektit. Nepravidelně rozvrstvené struktury chloritu a smektitu byly zjištěny ve vzorcích 9 a 10. V některých vzorcích byly nalezeny příměsi magnetitu, hematitu, goethitu a boehmitu. Fylosilikáty byly většinou zastoupeny cloritem, slídou a slídnatými minerály, v menším množství kaolinitem a v jednom vzorku pravděpodobně i vermikulitem. Křemen a kalcit představovaly převažující minerály. Živec (většinou plagioklas) byl běžně zastoupen, ale v menším množství. Jeden vzorek (11) obsahoval amfibolit.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012