Podrobnosti záznamu

Název
   XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Další názvy
    XII. national hydrogeological congress "Groundwater as valuable natural resource, main medium of mass transport and important aspect of construction"
Autor
   Bruthans, Jiří
   Datel, Josef
   Hrkal, Zbyněk
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konference
Výraz tezauru
    Czech hydrogeologist's Association
    Czech hydrogeology
Klíčové slovo
    Aspekt
    Cenný
    Důležitý
    Hlavní
    Hydrogeologický
    Inženýrské
    Jako
    Kongres
    Látek
    Médium
    Národní
    Podzemní
    Přenosu
    Přírodní
    Voda
    Výstavby
    XII
    Zdroj
Abstrakt (česky)
   Vrcholné setkání české hydrogeologické obce po 4 letech
Abstrakt (anglicky)
   General meeting of Czech hydrogeologists after 4 years
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012