Podrobnosti záznamu

Název
   Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
Další názvy
    Railway cutting in front of tunnel Březno - geophysical survey of cause of track failure.
Autor
   Blecha, Vratislav
   Votoček, Robert
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geoelectrical survey
    geophysics
    gravity survey
    track failure
Klíčové slovo
    Březno
    Geofyzikální
    Kolejí
    Propadu
    Průzkum
    Příčiny
    Trati
    Tunelem
    Zářez
    železniční
Abstrakt (česky)
   Geofyzikální průzkum příčin propadu kolejí v zářezu železnični trati před tunelem v Březně u Chomutova
Abstrakt (anglicky)
   Geophysical survey of cause of track failure at railway cutting in front of tunnel at Březno by Chomutov
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012