Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list Rakovník 12-143
Další názvy
    Geological sheet of the Czech republic 1: 25 000, sheet Rakovník 1. 25 000
Autor
   Holásek, Oldřich
   Stárková, Marcela
   Vorel, Tomáš
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Carboniferous, Kladno-Rakovník Basin, Neproterozoic rocks, Quarternaly sediments, Upper Paleozoic dykes,Stratigraphy,
Klíčové slovo
    12-143
    25
    000
    ČR
    Geologická
    List
    Mapa
    Rakovník
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   zpřesněné hranice karbonské pánve a neoproterozoických hornin, nové tektonické pojetí hranice pánve na základě přehodnocení vrtů, podrobná stratigrafie radnických vrstev na základě palynologie, vymezení nových facií (např. hrubě zrnitých dro, silicifikovaných drob) v neoproterozoiku
Abstrakt (anglicky)
   Geological sheet of the Czech republic 1: 25 000, sheet Rakovník 1. 25 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014