Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami , list Nýřany 11-444
Další názvy
    Geological map, sheet 11-444
Autor
   Mašek, Jan
   Stárková, Marcela
Datum vydání
    2003
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Carboniferous, Tertiary, Neoproterozoicum
Klíčové slovo
    11-444
    25
    000
    ČR
    Geologická
    List
    Mapa
    Nýřany
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   karbon plzeňské pánve stratigraficky rozlišen na základě palynologie, paleoflóry, přehodnocení hlubokých vrtů, zpřesněna hranice s neoproterozoikem, nové terciérní relikty,
Abstrakt (anglicky)
   Geological map, sheet 11-444
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014