Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
Další názvy
    Geological map of CR 1 : 25 000, sheet 23-224 Žďár nad Sázavou including explanatory notes
Autor
   Břízová, Eva
   Burianková, Kristýna
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kadlecová, Renata
   Kirchner, Karel
   Lhotský, Pavel
   Lysenko, Vladimír
   Mrnková, Jana
   Pertoldová, Jaroslava
   Roštínský, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Trávníček, Bohumil
   Vít, Jan
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological mapping, geology
Klíčové slovo
    23-224
    25
    000
    ČR
    Geologická
    List
    Mapa
    Sázavou
    Vysvětlivkami
    Základní
    Žďár
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 23-224 Žďár nad Sázavou včetně vysvětlivek
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of CR 1 : 25 000, sheet 23-224 Žďár nad Sázavou including explanatory notes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014