Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic, scale 1 : 25000, sheet 25-233 Valašská Bystřice
Autor
   Bubík, Miroslav
   Stráník, Zdeněk
   Vít, Jan
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Carpathian Flysch, Silesian Unit, Rača Unit, lithology, stratigraphy, tectonics, 25-233, Valašská Bystřice
Klíčové slovo
    25
    25-233
    000
    Bystřice
    České
    Geologická
    Mapa
    Republiky
    Valašská
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 zobrazuje geologickou a strukturní stavbu území. Mapa je vybavena legendou, geologickým řezem, litostratigrafickým schematem a mapkou izohyps povrchu autochtonu. V mapě jsou vyznačeny sesuvy, významné prameny, lomy, významné vrty a geologické lokality.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic, scale 1 : 25000, sheet 25-233 Valašská Bystřice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014