Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic at 1:25 000 scale 22 - 211 Příbram'
Autor
   Holásek, Oldřich
   Ledvinková, Vlasta
   Mašek, Jan
Datum vydání
    2000
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    'Basic geological map at 1:25 000 scale, Central Bohemian Pluton, Jílové Zone,Barrandian Paleozoic, Barrandian Proterozoic.'
Klíčové slovo
    22
    25
    000
    211
    České
    Geologická
    Mapa
    Příbram
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25000 zobrazujicí geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl, aktivních i opuštěných těžebnách a geologicky významných lokalitách na území listu. '
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic at 1:25 000 scale 22 - 211 Příbram'
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014