Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic at scale 1 : 25 000, 03-324 Turnov.
Autor
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Kachlík, Václav
   Prouza, Vladimír
   Rapprich, Vladislav
   Rejchrt, Miroslav
   Tasáryová, Zuzana
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geologićal map, Bohemian Cretaceous Basin, Krkonoše Piedmont Basin, Krkonoše-Jizera crystalline complex, Cenozoic alkaline rocks, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    03-324
    25
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Republiky
    Turnov
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa znázorňuje geologickou stavbu na území listu Turnov, v prostoru kde se stýkají horniny české křídové pánve, podkrkonošské pánve a krkonošsko-jizerského krystalinika. Všechny jednotky jsou ještě proniknuty tělesy neogenních alkalických bazaltoidů. Mapa zobrazuje také rozsah uloženin kvartérního pokryvu včetně rizikových fenoménů (sesuvy) a také zlomovou síť na území zpracovávaného listu.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic at scale 1 : 25 000, 03-324 Turnov.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014