Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 12-443 Chotilsko
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic, 1: 25 000, sheet 12-443 Chotilsko
Autor
   Kachlík, Václav
   Ledvinková, Vlasta
   Morávek, Petr
   Waldhausrová, Jarmila
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological mapping, map 1: 25 000,12-4443 Chotilsko, Netvořice-Neveklov Islet, Neoproterozoic, Cambrian
Klíčové slovo
    12-443
    25
    000
    Chotilsko
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa v měřítku 1: 25 000, podává obraz složení hornin a gelogické stavby území, včetně surovin.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map on scale 1: 25 000, shows a picture of rocks composition, location and basic picture of geological structure of the are, including raw materials.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012