Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic at 1:25 000 scale 1: 25 000 12-443 Chotilsko.
Autor
   Holásek, Oldřich
   Ledvinková, Vlasta
   Waldhausrová, J.
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    'Basic geological map at 1:25 000 scale, sheet 12-443 Chotilsko, Central Bohemian Pluton, Jílové Zone, Proterozoic of the Barrandian, Metamorphic Islet Zone, stratigraphy, lithology, tectonics. '
Klíčové slovo
    12-443
    25
    000
    Chotilsko
    České
    Geologická
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   'Základní geologická mapa České republiky 1: 25000 zobrazujicí geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních dílech a geologicky významných lokalitách.'
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic at 1:25 000 scale 1: 25 000 12-443 Chotilsko.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014