Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, map sheet Lány 12-144
Autor
   Adamová, Marie
   Drábková, Jana
   Dušek, Karel
   Holásek, Oldřich
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Mašek, Dalibor
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šimůnek, Zbyněk
   Vorel, Tomáš
   Zelenka, Přemysl
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, Lány, 12-144
Klíčové slovo
    12-144
    25
    000
    České
    Geologická
    Lány
    List
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, map sheet Lány 12-144
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014