Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, 24-411 Jedovnice
Autor
   Bubík, Miroslav
   Černý, Jan
   Gilíková, Helena
   Otava, Jiří
   Vít, Jan
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Brno Massif, Moravian Karst, Drahany Culmian,Cretaceous, Jurassic, Badenian, Ottnangian, stratigraphy, lithology, tectonics, 24-411 Jedovnice
Klíčové slovo
    24-411
    25
    000
    České
    Geologická
    Jedovnice
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, 24-411 Jedovnice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014