Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, engineering-geological map, 24-342 Brno - south
Autor
   Buriánek, David
   Fürychová, Petra
   Kašperáková, Dagmar
   Kociánová, Lenka
   Krejčí, Oldřich
   Kryštofová, Eva
   Paleček, Martin
   Tomanová Petrová, Pavla
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    engineering-geological map, Brno
Klíčové slovo
    24-342
    25
    000
    Brno
    České
    Geologická
    Inženýrskogeologického
    Jih
    Mapa
    Rajonování
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa inženýrskogeologického rajonování v oblasi Brno - jih, rozdělující horniny a zeminy do rajonů dle metodiky ČGS, svahové nestability
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, engineering-geological map, 24-342 Brno - south
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014