Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, engineering-geological map, 24-431 Šlapanice
Autor
   Baldík, Vít
   Fürychová, Petra
   Krejčí, Oldřich
   Kryštofová, Eva
   Rez, Jiří
   Tomanová Petrová, Pavla
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    engineering-geological map, Brno
Klíčové slovo
    24-431
    25
    000
    České
    Geologická
    Inženýrskogeologického
    Mapa
    Rajonování
    Republiky
    Šlapanice
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa inženýrskogeologického rajonování v oblasti mapového listu Šlapanice, rozdělující horniny a zeminy do rajonů dle metodiky ČGS.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, engineering-geological map, 24-431 Šlapanice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014