Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 12-133 Jesenice
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, economic geological map with text legend - 12-133 Jesenice
Autor
   Buda, Jan
   Dušek, Karel
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    economic geological map, Bohemian massive, ore minerals, industrial minerals, reserves, mining lease, protected deposit area
Klíčové slovo
    12-133
    25
    000
    České
    Geologická
    Jesenice
    Mapa
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Ložisková mapa ČR v měřítku 1:25 000 shrnující současný stav dle rešerše a rekognoskace území popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území a historii dobývaných ložisek.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, economic geological map with text legend - 12-133 Jesenice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014