Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa dokumentačních bodů
Další názvy
    : The basic geological map of Czech Republic 1 : 25 000, sheet 24-411 Jedovnice - The map of documentary points
Autor
   Kociánová, Lenka
   Otava, Jiří
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    documentary points, whole rock analyses, thin section, soil analyses, heavy mineral analyses, paleontology, scale 1:25 000, 24-411, Jedovnice
Klíčové slovo
    24-411
    25
    000
    Bodů
    České
    Dokumentačních
    Geologická
    Jedovnice
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa dokumentačních bodů k základní geologické mapě 24-411 Jedovnice obsahuje lokalizované dokumentační body, které jsou rozčleněny dle druhu a typu výchozu, jsou odlišeny body, na kterých byly odebrány vzorky na výbrus, celohorninovou analýzu, analýzu těžkých minerálů, paleontologických vzorků a vzorky půd a pramenů. Všechny tyto informace jsou shrnuty v databázi dokumentačních bodů ČGS a sloužily k sestavení Základní geologické mapy 24-411 Jedovnice a jejích textových vysvětlivek.
Abstrakt (anglicky)
   : The basic geological map of Czech Republic 1 : 25 000, sheet 24-411 Jedovnice - The map of documentary points
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014