Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin
Další názvy
    Geological base map of the Czech republic 1 : 25 000, sheet 24-411 Jedovnice - Map of mineral deposits
Autor
   Otava, Jiří
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    map, mineral deposits, 24-411 Jedovnice
Klíčové slovo
    24-411
    25
    000
    České
    Geologická
    Jedovnice
    Mapa
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa shrnující známé údaje o ložiscích, prognózních zdrojích, idiciích a poddolovaných územích na topografickém podkladu 1 : 25 000.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech republic 1 : 25 000, sheet 24-411 Jedovnice - Map of mineral deposits
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014