Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Tektonická mapa
Další názvy
    The basic geological map of Czech Republic 1 : 25 000, sheet 24-411 Jedovnice - Tectonic map
Autor
   Černý, Jan
   Melichar, Rostislav
   Otava, Jiří
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Structural geology, lithotectonic units, tectonic lines, tectonic marks, bedding, cleavage, section, folds, thrusts, faults
Klíčové slovo
    24-411
    25
    000
    České
    Geologická
    Jedovnice
    Mapa
    Republiky
    Tektonická
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Tektonická mapa podává schematický obraz rozšíření litotektonických jednotek,tektonických linií a jevů, kategorizuje strukturní patra. Současně s mapou je strukturní stavba znázorněna formou řezu, strukturních diagramů a schémat
Abstrakt (anglicky)
   The basic geological map of Czech Republic 1 : 25 000, sheet 24-411 Jedovnice - Tectonic map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014