Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Žacléř 03-422
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 03-422 Žacléř
Autor
   Dvořák, Igor
   Spudil, Jiří
   Tasáryová, Zuzana
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 03-422, Žacléř
Klíčové slovo
    1:25
    03-422
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Základní
    Žacléř
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 03-422 Žacléř
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014