Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-234 Dolní Mísečky
Další názvy
    Basic geological map of Czech Republic 1:25 00, sheet 03-234 Dolní Mísečky
Autor
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, 1:25000, Dolní Mísečky, Krkonoše Mts, Czech Republic
Klíčové slovo
    1:25
    03-234
    000
    České
    Dolní
    Geologická
    List
    Mapa
    Mísečky
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Výsledky práce představují shrnutí geolorfologických a geologických fenoménů, které ovlivňují studovaný región. Geologická mapa představuje syntézu velkého množství dat získaných v terénu i v laboratoři.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of Czech Republic 1:25 00, sheet 03-234 Dolní Mísečky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014