Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov
Další názvy
    The basic geological map of the Czech Republic in the scale 1: 25 000,sheet 03-324 Turnov
Autor
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Kachlík, Václav
   Prouza, Vladimír
   Rapprich, Vladislav
   Rejchrt, Miroslav
   Tasáryová, Zuzana
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    European geopark, Bohemian paradise, Krkonoše-Jizera crystalline complex, Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Cretaceous basin, alkaline volcanic rocks, Quaternary
Klíčové slovo
    1:25
    03-324
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Turnov
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa Turnov zobrazuje stavbu oblasti při styku české křídové pánve, permokarbonské vulkanosedimentární výplně podkrkonošské pánve a krkonošsko-jizerského krystalinika. Neogén je zastoupen miocénními až pliocénními sedimenty a alkalickými bazickými vulkanity. Kvartér pak zastupují terasové systémy řeky Jizery, svahoviny a eolika.
Abstrakt (anglicky)
   The basic geological map of the Czech Republic in the scale 1: 25 000,sheet 03-324 Turnov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014