Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 12-321 Panoší Újezd
Autor
   Holásek, Oldřich
   Hradecký, Petr
   Stárková, Marcela
   Vorel, Tomáš
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, protected landscape area Křivoklátsko
Klíčové slovo
    1:25
    12-321
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Panoší
    Republiky
    Újezd
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Panoší Újezd shrnuje nejnovější poznatky o horninovém složení západní části CHKO Křivoklátsko. Hlavním obsahem je nové zakreslení a barevné odlišení jednotlivých typů hornin budujících jeho podloží. Zakresleny jsou dále také prameny, staré štoly, lomy, geologicky významné lokality a průběh hlavních zlomových pásem oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 12-321 Panoší Újezd
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014