Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-442 Železná Ruda
Autor
   Adamová, Marie
   Babůrek, Jiří
   Břízová, Eva
   Bufková, Iva
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Manová, Magdaléna
   Mentlík, Pavel
   Nývlt, Daniel
   Petáková, Zdeňka
   Skácelová, Darja
   Verner, Kryštof
   Žák, Jiří
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 22-442, Železná Ruda
Klíčové slovo
    1:25
    22-442
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Ruda
    Základní
    Železná
Abstrakt (česky)
   Text obsahuje obsažné informace o geologickém vývoji, regionální geologické charakteristice, detailní petrografické, petrologické a geochemické informace o jednotlivých horninových jednotkách, dále ložiskovou, hydrogeologickou, inženýrskogeologickou, geoturistickou informatiku a geoenvironmentální data, atd.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-442 Železná Ruda
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014