Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-224 Olomouc
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 24-224 Olomouc
Autor
   Hrubeš, Martin
   Zapletal, Jan
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 22-224, Olomouc
Klíčové slovo
    1:25
    24-224
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Olomouc
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 24-224 Olomouc
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014