Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
Další názvy
    Geological base map of the Czech republic 1 : 25 000, sheet 24-341 Oslavany - Map of mineral deposits
Autor
   Buriánek, David
   Krejčí, Zuzana
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    map, mineral deposits
Klíčové slovo
    1:25
    24-341
    000
    České
    Geologická
    List
    Ložisek
    Mapa
    Nerostných
    Oslavany
    Republiky
    Surovin
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa shrnující známé údaje o ložiscích, prognózních zdrojích, idiciích a poddolovaných územích na topografickém podkladu 1 : 25 000.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech republic 1 : 25 000, sheet 24-341 Oslavany - Map of mineral deposits
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014