Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Raw materials map
Autor
   Krejčí, Zuzana
   Novotný, Roman
   Pecina, Vratislav
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    raw materials map, Valašské Meziříčí, mineral deposits
Klíčové slovo
    1:25
    25-142
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Meziříčí
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Valašské
    Základní
Abstrakt (česky)
   Ložisková mapa ČR v měřítku 1:25 000 Valašské Meziříčí shrnující současný stav dle rešerše a rekognoskace území popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území, chráněná ložisková území, vyhledávací průzkumy včetně negativních a historii dobývaných ložisek.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Raw materials map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014