Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic sheet 1:25 000 25-421 Malé Karlovice
Autor
   Novotný, Roman
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geology map interpretative notes
Klíčové slovo
    1:25
    25-421
    000
    České
    Geologická
    Karlovice
    List
    Malé
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic sheet 1:25 000 25-421 Malé Karlovice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014