Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 32-111 Březník
Autor
   Adamová, Marie
   Babůrek, Jiří
   Břízová, Eva
   Bufková, Iva
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Havlíček, Pavel
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Pertoldová, Jaroslava
   Petáková, Zdeňka
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Darja
   Šrámek, Josef
   Táborský, Zdeněk
   Verner, Kryštof
   Žáček, Vladimír
   Žák, Jiří
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 32-111, Březník
Klíčové slovo
    1:25
    32-111
    000
    Březník
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Text obsahuje obsažné informace o geologickém vývoji, regionální geologické charakteristice, detailní petrografické, petrologické a geochemické informace o jednotlivých horninových jednotkách, dále ložiskovou, hydrogeologickou, inženýrskogeologickou, geoturistickou informatiku a geoenvironmentální data, atd.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 32-111 Březník
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014